Anđelko Igrec: Kyrie

Chorus angelicus je snimio Bečku misu koju je više puta pjevao i na svetim misama u varaždinskoj katedrali.