Video

J. S. Bach: Muka po Mateju u Varaždinu  i Nagrada Jurica Murai mo. Igrecu (2022)

T. Kashif: The Queen Symphony u Varaždinu (2022)

HRT- Vijesti iz kulture

 

G. Verdi: Requiem u Varaždinu (2021)

C. Orff: Carmina Burana u Varaždinu (2019)

J. S. Bach: Muka po Ivanu u Varaždinu (2018)

VTV – Emisija Razgovori

A. Igrec: Božićne pjesme u varaždinskoj katedrali (2017)

J. Haydn: Stvaranje svijeta u Varaždinu (2017)

L. van Beethoven: Choral Fantasy op. 80 u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu (2015)

 

 

Otvorenje 43. Varaždinskih baroknih večeri (2013)

Otvorenje 40. Varaždinskih baroknih večeri (2010)