Koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu

U Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu 15. svibnja 2012. zbor Chorus angelicus izveo je koncert zajedno s Hrvatskim komornim orkestromu okviru sezone istog orkestra. Na koncertu je izveden Magnificat Bachovog sina Carla Ph. Emanuela zajedno sa zborom varaždinske katedrale “Chorus angelicus” i solistima Anom Lice, Nikolinom Virgej-Pintar, Andrejusom Kalinovasom i Alenom Ruškom. Prvi je dio započeo Respighievom trećom suitom za gudače i praizvedbom koncerta za violinu, djevojački zbor i orkestar “Flos campi” Anđelka Igreca koji je i ravnao koncertom. U praizvedbi je sudjelovao i djevojački zbor skupljen posebno za ovu prigodu.
Isti je koncert bio izveden i prethodne večeri 14. svibnja u varaždinskoj katedrali s naslovom Ususret 15. obljetnici Varaždinske biskupije.

Program:
O.Respighi: Treća suita
A.Igrec: Flos campi, za violinu, djevojački zbor i orkestar (praizvedba) solist: Ivana Penić Defar C.Ph.E. Bach: Magnificat za soliste, zbor i orkestar
Solisti: Ana Lice, sopran, Nikolina Virgej, alt, Andreas Kalinovas, tenor, Alen Ruško, bas

Izvor: Varaždinska biskupija