W.A. Mozart: Requiem

Izvođenje Mozartova Requiema sastavnicom je bogate varaždinske glazbene tradicije. Vlastitim umjetničkim snagama Varaždinci su to djelo prvi put realizirali u lipnju 1955., uoči obilježavanja 200-te godine Mozartova rođenja. Tada su održane dvije izvedbe u velikoj koncetnoj dvorani varaždinskog HNK-a, pod ravnanjem Teodora Romanića, uz kazališni orkestar i orkestar doma JNA-e, te vokalne soliste: sopranisticu Slavicu Zorko, altisticu Milicu Barić, tenora Rudolfa Ljubića i basa Pavla Vojkovića.
Ideja ponovnog izvođenja Requiema s istom ambicijom angažiranja varaždinskih glazbeno – izvođačkih snaga, potekla je od skladatelja i dirigenta Anđelka Igreca, a ostvarena je 2009. godine. Izvedba Mozartova Requiema na koncertima u Varaždinskoj katedrali (28. ožujka) i u crkvi sv. Antuna u Čakovcu (29. ožujka), sponzorirane od Kluba mecena Varaždinskih baroknih večeri, uz potporu Lions kluba i Koncertnog ureda Varaždin, uklopljene su u kulturne sadržaje kojima je obilježena deseta obljetnica djelovanja Katedralnog zbora Chorus angelicus kao i 800-ta obljetnica proglašenja Varaždina slobodnim kraljevskim gradom.
Na ovoj kompaktnoj ploči zabilježena je live snimka koncerta održanog u Varaždinskoj katedrali 28. ožujka 2009. godine.