“Pjesme štovanja i hvale” u Prelogu

U nedjelju, 7. listopada 2018, u 17 sati, posljednjeg dana Tjedna župnog Caritasa je u crkvi sv. Jakoba u Prelogu održan koncert zbora „Chorus angelicus“ iz Varaždina.